WERKEN REINIER TELLE in oorspronkelijke versie

Inhoudsopgave

1615 ?? VREDE-SANGH

Deze uitgave van 1615 mist de naam van de auteur.

1617 REINIER TELLE VREDE-SANG

.Deze uitgave van Vrede-Sang uit 1617 is voorzien van de naam Reinier Telle. Al in 1615 had A. Snyders de naam van Telle in zijn Consideratien onthuld.

1615 A. SNYDERS CONSITERATIEN

In deze uitgave staan links de coupletten die al volledig opgenomen waren in de versie van Vrede-Sangh uit 1615. A. Snyders heeft naast elk couplet van Telle aan de rechterkant een couplet (reactie) van hemzelf opgenomen. Ook onthult hij de naam van de auteur van 1615 Vrede-Sangh: Reinier Telle.

1615 REYNIER TELLE SPONGIE

Deze uitgave is voorzien van de de naam Reynier Telle. De naam van dit pamflet ‘spons’ refereert aan het reinigende vermogen, het schoonwassen van alle onjuistheden met name in de Consideratien van A. Snyders.

1616 ?? TAFEREEL

In deze uitgave staan aan de linkerkant strofen met een selectie van bijbelteksten over verschillende onderwerpen, aan de rechterkant staan commentaarteksten (ook uit de bijbel en uit de klassieke literatuur) in een selectie van deze onbekende auteur.
Verder is een narede opgenomen.

1616 ?? DRYE HOOFDEN IN EENE KAPPROEN

In deze uitgave bevinden zich drie fabelteksten:
1. Fabeltien uyt het Boek van Reynaert de Vos
2. Een ander uyt Esopus (over de Kickvors, die de Koe Ghelijck wou kwellen
3. Navolgingh Wouters Verher (oude Droom-sermoon)
Verder:
Noch wat out-nieus voor ’t selfde gelt
Twee Sonnetten tot een toeboet

1617 ?? GAL-BRAECKE

Een venijnig pamflet tegen Vincent van Drielenburgh
die nu syn schoorsteen-roet so na heeft uytgespogen/
dat hy genoech bekent voortaen niet meer te mogen.
Dit pamflet vermeldt niet de auteur.

1617 REINIER TELLE TWEEDE VREDE-SANG

In tegenstelling tot de de eerdere Vrede-Sangh uit 1615, waarin naam van de auteur nog niet op het titelblad prijkte, staat op deze vervolg-versie wél de naam van de auteur. A.Snyders had in zijn commentaar-versie Consideratien de naam al publiek gemaakt en een nieuwe druk (1617) van die eerste versie was inmiddels ook van een auteursnaam voorzien. Het publiek wist inmiddels wel dat Reinier Telle de auteur van deze werkjes was.

1618 ?? DER CONTRAREMONSTRANTEN KERF-STOCK

Verschenen in 1618 (jaar van overlijden), maar vermoedelijk al eerder geschreven, bevat dit behoorlijk venijnige werk veel allusies op actuele gebeurtenissen in die turbulente vervolgingsjaren. Dat de auteur zijn naam liever niet op de kaft zette, is zeer goed te begrijpen.

1619 ?? RETORTIE OFTE WEDERSTEECK

Dit spotschrift bevat geen naam van een auteur. De datum van verschijning valt na de vermoedelijke dood van Telle in april 1618.

1619 R.T. WEEKLACHT DER HOLLANTSCHE MAEGT

Dit hekeldicht sluit af met de aanklacht:
Maar de Bataefsche Maeghd, Helaes! dit is gheen loghen,
die wordt nu van een Kalf (rechtzinnige Calvijnen), dat sij heeft opghetoghen,
gheschonden, inden schijn van een onnoosel Lam.
Na zijn dood was de auteursaanduiding R. T. blijkbaar geen probleem meer.

1658 R. TEL. LIEDEKEN VAN DEN HOLLANDTSCHEN TUYN

In deze bundel ‘Apollo’s Harp’ bevindt zich werk van diverse dichters, onder andere Huygens, Vondel Vos, e.a..
Ook van Reinier Telle zijn er drie bijdragen opgenomen:
1. Een sonnet onder de naam ‘Ick haet in een Francois’…
2. Een vijfling (5-regelig versje) ‘Euroop, ist anders waer’…
3. Een oudt Vlaems Dicht met de titel ‘Liedeken van den Hollandtschen tuyn’.