WERKEN REINIER TELLE als Word-bestand

1615 VREDE-SANGH
1615 CONSIDERATIEN
1615 SPONGIE
1616 TAFEREEL
1616 DRYE HOOFDEN IN EENE KAPPROEN
1617 GAL-BRAECKE
1618 TWEEDE VREDE-SANG
1618 DER CONTRAREMONSTRANTEN KERF-STOCK
1619 RETORTIE OFTE WEDERSTEECK
1619 WEEKLACHT DER HOLLANTSCHE MAEGT
1658 LIEDEKEN VAN DEN HOLLANDTSCHEN TUYN (Apollo's Harp)