BREDERO eerste stadsdichter van Amsterdam?

Naar analogie van het begrip ‘dichter des Vaderlands’ werd in 2001 de eretitel ‘stadsdichter’ geïntroduceerd. In een scriptie onder de titel ‘De dorpsomroeper is terug’ heeft Coen Borgman onderzoek gedaan naar het stadsdichterschap. Naast de procedurele kant concentreerde hij zich op de historie van het stadsdichterschap. Van dit onderzoek bestaat alleen het origineel en een … Lees meer

Een leven lang literatuur

Een eigen website, waarom eigenlijk? Naast sport zijn literatuur en computers de hobby’s die me veel voldoening geven.  In de literatuur vind ik de eenvoud bij Nescio. In het verhaal ‘De uitvreter‘ filosofeert een iconische idealist met de naam Japi over de grillen van het leven. Je dwaalt met hem mee tot in Veere in … Lees meer